Una societat accelerada, canviant i exigent; una estructura familiar variable i diversa; excessiva pressió pels resultats acadèmics; centres educatius superats per les circumstàncies (afectats per l’estructura del sistema educatiu, el desenvolupament curricular, canvis de lleis i normatives…), crisis polítiques i econòmiques, i una realitat i futur incerts són els components del marc en el qual creixen els nens, adolescents i joves de les generacions actuals.

 

A tot això hi podem afegir:

·         Separacions i divorcis

·         Adopcions

·         Canvis de país, cultura, llengua, amics

·         Canvis inherents a les diferents etapes de vida

·         Ira, por, gelosia, tristesa

·         Violència, abusos, intimidació

·         Temes de gènera

·         Duel, malaltia

·         Relacions i vincles (pares, germans, escola, companys, amics, amb el propi cos…)

·         Pèrdues, etc.

I tot això  immers en una vida accelerada a la qual es veuen abocades les famílies en la societat actual. Una societat que prioritza la raó a les emocions-relacions i on la comunicació ha perdut el seu valor. En tal escenari els nens, adolescents i joves se senten pressionats a una constant adaptació que desemboca en conflictes, problemes de comportament, estrès, ansietat, depressió, fracàs escolar, dèficit d’atenció, hiperactivitat, problemes d’alimentació i somni, problemes en el control d’esfínters, conductes de risc… 

 

Des del grup d’Acompanyament treballem per a:

·         Que el nen, adolescent o jove recuperi l’equilibri i la coherència entre pensar, sentir i el fer.

·         Que aprenguin a resoldre conflictes amb altres persones, a entendre les emocions i els problemes i a tractar solucions noves per les diferents situacions.

·         Despertar i fomentar el potencial creatiu innat en cada nen, jove o adolescent.

·         Connectar amb la força de les pròpies arrels, de la família i dels vincles, a fi de recuperar la seguretat, la confiança i potenciar l’autoestima.

·         Trobar el lloc que li correspon en la família, a l’escola i en les seves relacions.

·         Reconèixer i respectar jerarquies i límits

·         Prendre consciència de l’equilibri entre donar i rebre. Agrair.

·         Potenciar relacions i vincles sans amb els altres i amb l’entorn.

·         Descobrir els recursos interns i habilitats.

·         Disminuir l’ansietat.

 

Ho farem creant un ambient de seguretat, confiança i comprensió, que permeti al nen, jove o adolescent expressar de forma lliure els seus pensaments i emocions a fi de reforçar la seva autoestima, afavorir la construcció d’una identitat basada en els seus talents i potencialitats. Acompanyar-los en el procés de convertir-se en adults responsables, capaços de gaudir d’una existència més plena i harmoniosa en els diferents àmbits de la seva vida.


CRISTINA DÍAZ PELLICER 

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació.  Postgrau Interuniversitari en Acolliment, Adopció i Postadopció.  Màster Especialista en Sofrologia Caycediana. Formació en Constel·lacions Familiars. Terapeuta Gestalt. Màster Practitioner i Trainer en PNL. Formació en Intervenció i Teràpia Estratègica. Especialista en Intervenció Sistèmica amb familias, nens i adolescents. Coaching Wingwave. Formació en Pedagogia Sistèmica.

Coordinadora de la Formació en Teràpia Humanista Integrada

 

LAURA SOLIVA i DEL RIO

 Diplomada en Magisteri d’Educació Infantil per la Universitat de Vic.

Mestra d’Educació Infantil del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Experiència com monitora de lleure, educadora d’Escola Bressol i, des de 2007. Diploma en Pedagogia Sistèmica (CUDEC - Mèxic).

 

Formada en Constel·lacions Familiars Sistèmiques a AD’s ESCOLA. Col·laboradora de AD’s ESCOLA des de 2014. Realitza tallers i consultes de Pedagogia Sistèmica i Constel·lacions Familiars. Formadora de Formadors del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Editora i tutora del curs de formació “Introducció a la Pedagogia Sistèmica” de PrisMa i AD’s ESCOLA. Experiència en varis registres del teatre amateur com a creadora, directora i actriu.