Aquest és un espai que ens permet treballar en grup. Està pensat per totes aquelles persones que vulguin conèixer-se, mirar-se, estimar-se, treballar-se, etc. I fer-ho a través del treball en grup.

El grup permet crear un úter nutridor, un espai d’intimitat, conf iança, permet emmirallar-se amb la resta de companys/es i així créixer com a ser i caminar més lliure.

Tenim dinàmiques ben arrelades a la nostra persona. En tenim de diversos tipus: de gestació, infantesa, adolescència, familiars, socials, d’altres vides...

El cercle, les constel.lacions familiars, el moviment conscient, la dansa, la respiració, la percepció, l’expressió plàstica-artística, la creativitat... ens permetran deixar anar totes aquelles màscares, croses y que ja no necessitem.


El grup serà format per totes aquelles persones que vulguin dedicar-se 2 hores quinzenals a mirar-se, treballar-se, emmirallar-se, conèixer-se, empoderar-se...

Tot aquella persona que senti formar part d’un cercle de respecte, compartir, escolta, suport, etc. hi serà molt benvingut/a.

 

Horaris i inversió:

Dates:  22 Febrer, 8 i 22 Març, 5 i 25 abril, 10 i 21 maig, 14 i 28 juny, 5 juliol 

de 20 a 22h

60€ mensuals


ESTER PUIGDEMONT

Professora de Cicles Formatius de Processos Sanitaris i Assistencials. Diplomada en Infermeria. Formació en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques. Mestra d'Educació Infantil. Més de 22 anys de formació en dansa (hip hop, ball com a teràpia, dansa contemporània, dansa del ventre, jazz...)

Plaça Camil Geis i Parragueras, baixos 5

17007 - Girona-

+34 625.16.82.65

info@adsescola.com