Els monogràfics de Teràpies Humanistes ens permeten apropar-nos amb eficàcia, mitjançant diferents enfocaments, a algunes situacions específiques.  

 

A través dels diferents enfocaments, que cada modalitat terapèutica ofereix, podrem trobar els orígens de la situació, i d’aquesta  manera  establir els mitjans de sanació més adequats i positius per cada persona i situació. 

 

Monogràfics:

·        Sanar les Ferides de la Infància

·        L’Eneagrama

·        Identificació i gestió d’emocions

·        Integrar etapes de vida 

·        Sanar la relació amb els pares.