Lloc i horaris:

 

El Programa de Desenvolupament Personal 9 Mesos s´organitza de la següent manera:

·         9 mòduls, que es duen a terme un dissabte al mes

·         Lloc: Mont-Ras – Arcadia

      Dates: 6 octubre, 10 novembre, 15 desembre, 12 gener, 9 febrer, 9 març, 6 abril, 11 maig, 15 juny

 

·         Horari: de 9:30 a 20:30 hores.

 

Inversió i pagament:

 

El pagament es pot realitzar d´un sol cop, amb un 5% de descompte o fraccionat per mensualitats, distribuït de la següent manera:

·         50€ en el moment de la inscripció

·         Nou quotes mensuals de 100€

·         El preu total, si un no s´acull a cap descompte és de 950€

Inclou material.

No assistir a un mòdul del Programa no eximeix el seu pagament. Oferim la recuperació sense cost addicional del mòdul a l´any següent.

 

Titulació:

 

En finalitzar el curs, es lliurarà el Diploma acreditatiu de AD´s ESCOLA, sempre que s´hagi assistit a un mínim del 90% dels mòduls assistencials i s´hagi efectuat el pagament íntegre del curs.

 

 

Aquest curs dona accés a la Formació en Re-Naixement que permet obtenir el Certificat d´Extensió Universitària; titulació pròpia del Real Centre Universitari Escorial-María Cristina ( 35 ECTS).