TEMARI

 

TERÀPIA GESTALT

 • Introducció a la Teràpia Gestalt: Zones de contacte, Auto-regulació organísmica. Neurosis
 • Figura – fons: Construcció I destrucció de gestalts
 • Cicle Gestàltic o Cicle de Necessitats:  Fases. Contacte–Retirada. Interrupcions i evitacions de contacte.
 • Mecanismes Neuròtics i interrupció del Cicle  
 • Conflicte i polaritat.
 • Eines del terapeuta
 • Comunicació
 • Sessió individual / Sessions grupals
 • Relacions parentals

 

TERÀPIA FAMILIAR SISTÈMICA I CONSTEL·LACIONS

 • L’actitud del constel·lador: El centre vuit.
 • Els ordres de l’amor.
 • El genograma
 • Psicogenealogia
 • Els ordres de l’ajuda.
 • Teràpia Familiar

 

TERÀPIA TRANSPERSONAL

 • Introducció teòrica i pràctica a la teràpia Transpersonal. Ego i des-afecció.  Tècniques utilitzades en teràpia transpersonal: regressió, atenció plena, sanació del nen interior. Respiració conscient.

 

PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)

 • Introducció a la PNL. Bases històriques. V. Satir, M. Erickson i Fritz Perls. Pressuposicions bàsiques de la PNL
 • Sistemes representatius: VACOG. Submodalitats. Metamodel del llenguatge
 • Posicions perceptives. Ancoratges. Creences.
 • Comunicació i escolta.
 • La línia del temps. Resolució de conflictes
 • Modelo Milton.

 

COACHING

 • Acotació i naturalesa del coaching.
 • La dinàmica del procés de coaching.
 • Eines fonamentals.
 • El coaching. Coaching d’equips i cultura d’empresa.
 • Instruments estructurals del coaching d’equips.

 

TERÀPIA BREU ESTRATÈGICA

 • Introducció a l’enfocament estratègic. Soluciones intentades. Model d’intervenció. Lògica de les emocions i de les estratègies.

 

TERÀPIA CORPORAL

 • “Rio abierto”
 • Centres energètics: Centre baix, lumbo-sacre, centre mitjà, cardíac i laríngic.
 • Regió anatòmica i somàtica. Moviments de cada centra, energia que es crea. Funcionament sa i disfunció. Música per treballar

 

ENEAGRAMA

 • Origen de l’Eneagrama. Centres energètics. El cos en l’Eneagrama. Moviments d’integració i desintegració i les ales. Les tríades:  visceral, emocional i mental. La passió i el defecte de cada eneatipos. Els subtipus: instint de conservació, sexual i social. L’Eneagrama en la relació d’ajuda.

 

BIOENERGÈTICA

·        Les cinc caracterologies desenvolupades pel Dr. Lowen i John Pierrakos.

o   Esquizoide (etapa de la preconcepció, concepció, embaràs, part i primers dies de vida)

o   Oral (etapa d’alimentació lactant)

o   Psicopàtic (Primera infància)

o   Masoquista (Fase d’autonomia)

o   Rígid (Pubertat genital)

·        Descripcions de cada estructura de caràcter, etiologia, desenvolupament físic, configuracions energètiques i patrons defensius.

·        Eines terapèutiques i energètiques per poder reconèixer la caracterologia principal del client.

·        Eines terapèutiques i energètiques per sostenir el procés del client.

·        Exercicis pràctics de percepció energètica i arrelament.

 

DOL I MORT

 • Objectius de la teràpia del dol. Fases del dol. Estratègies d’intervenció

 

MEDITACIÓ

 • Tipus. Beneficis. Relaxació i Meditació. Mindfulness. La pràctica. Integrant la meditació en la vida quotidiana. Meditació i neurociència. Meditació i entorn terapèutic. Recursos i programes.

Plaça Camil Geis i Parragueras, baixos 5

17007 - Girona-

+34 625.16.82.65

info@adsescola.com