Durant 9 mesos podràs aprofundir més en el teu procés personal, revisant, comprenent i millorant aspectes del teu dia a dia, tals com l'autoestima, el treball, les relacions, etc.

El treball en grup t'ofereix un espai segur per a poder compartir, expressar, escoltar i ser escoltat, i ser tu mateix/a davant dels altres.

El grup enforteix i recolza el compromís de tots d'anar més enllà amb confiança i seguretat.

La tècnica que utilitzem és la Respiració Conscient i Ment Creativa, eina senzilla i profunda d'autoconeixement i d'evolució personal.

 

 

 

 

 

 

TEMARI:

 

Tema 1. Respirar, pensar, sentir

Experimentar i comprendre les bases del Re-Naixement per començar a aplicar-les a la vida quotidiana i sentir els seus beneficis.

·         La técnica i les sessions de Respiració Conscient.

·         Els Nivells de la ment, els pensaments i les creences.

·         El Pensament Creatiu.

·         Les emocions i els sentiments.

 

Tema 2. Concepció, gestació I naixement

Explorem aquestes experiències primerenques i com influeixen en la nostra vida. Com comprendre les memòries insonscients i com transformar-les.

·         La Psicologia Prenatal i Perinatal

·         Les memòries de concepció i gestació.

·         Els tipus de naixements I les seves influències.

 

 

 

Tema 3. El nen interior, la familia i la infantesa

Tots hem estat nens, les relacions familiars ens han marcat positive I negativament. Comprendre tot això es fonamental per al nostre desenvolupament personal.

·         Les relacions familiars.

·         El nen interior sà i el nen interior ferit.

·         Les relacions amb els germans.

·         La desaprovació parental.

·         El procés del perdó. Les cartes de completació.

 

Tema 4. Autoestima

Aprendre a acceptar-me, estimar-me i aprobar-me tal com sóc em permet ser més jo mateix amb mi i amb els demés.

·         La relació amb un mateix.

·         La baixa autoestima i la sana autoestima.

·         El mereixement.

 

L´escolta a un mateix, el respecte i l´autovaloració.

 

Tema 5. El treball

Millorar la nostra relació amb la nostra vida laboral i professional, una de les àrees a la qual dediquem més temps e les nostres vides.

·         Els programes culturals i les creences sobre el treball.

·         El programes familiars sobre el treball.

·         Canvis de creences i de paradigmes laborals.

·         El model de Treball-Aportació-Realització.

 

·         Propòsit de Vida i Missió personal.

 

Tema 6. Les relacions de parella

Viure les relacions com un mitjà de creixement les fa vives, dinàmiques i satisfactòries.

·         Influències familiars i patrons repetitius en les relacions de parella.

·         La Mentida Personal en la parella.

·         Autoestima i relacions de parella.

·         Completació d´antigues relacions.

·         Comportaments destructius, boicotejadors i maneig de les crisis.

 

·         El compromís de parella.

 

Tema 7. Prosperitat i diners

Ser més conscients de com ens relacionem amb el diner. Obrir-nos a més prosperitat. Comprendre les lleis del donar i del rebre.

·         Les creences familiars i culturals sobre el diner.

·         Els pensaments negatius personals.

·         Els diners com a mesura d´intercanvi: Donar i Rebre.

·         Els 4 moviments: Guanyar, Gastar, Estalviar i invertir.

 

Tema 8. La sexualitat

Desmuntar els mites i tabús, dissoldre la culpa inconscient. Obrir-nos a sentir-la plenament i sentir-nos còmodes amb aquesta poderosa energia en les nostres vides.

·         Cula i innocència sexual.

·         Sentir-se bé amb el propi cos.

·         La sanació de traumes sexuals d´infantesa.

·         Amor, auto-respecte, respecte i sexualitat.

 

 Tema 9. Completació

Els comiats, els finals, els cicles i els tancaments en les nostres vides. Recollim l´evolució del nostre procés en els 9 mesos.

·         Els finals i les completacions.

·         Sanar relacions i situacions incompletes.

·         La mort en la cultura i la família.

·         La vitalitat conscient i la celebració de la vida.

 

 

Lloc i horaris:

El Programa de Desenvolupament Personal 9 Mesos s´organitza de la següent manera:

· 9 mòduls, que es duen a terme un dissabte al mes     

Lloc: Mont-Ras – Arcadia

·        Horari: de 9:30 a 20:30 hores.

 

Inversió i pagament:

El pagament es pot realitzar d´un sol cop, amb un 5% de descompte o fraccionat per mensualitats, distribuït de la següent manera:

·       50€ en el moment de la inscripció

·         Nou quotes mensuals de 100€

·         El preu total, si un no s´acull a cap descompte és de 950€

Inclou material.

No assistir a un mòdul del Programa no eximeix el seu pagament. Oferim la recuperació sense cost addicional del mòdul a l´any següent.

 

Titulació:

En finalitzar el curs, es lliurarà el Diploma acreditatiu de AD´s ESCOLA, sempre que s´hagi assistit a un mínim del 90% dels mòduls assistencials i s´hagi efectuat el pagament íntegre del curs.

 

·      

 

 

 

 

 

 

 

 

·        

 

 

TEMARI:

 

Tema 1. Respirar, pensar, sentir

Experimentar i comprendre les bases del Re-Naixement per començar a aplicar-les a la vida quotidiana i sentir els seus beneficis.

·         La técnica i les sessions de Respiració Conscient.

·         Els Nivells de la ment, els pensaments i les creences.

·         El Pensament Creatiu.

·         Les emocions i els sentiments.

 

Tema 2. Concepció, gestació I naixement

Explorem aquestes experiències primerenques i com influeixen en la nostra vida. Com comprendre les memòries insonscients i com transformar-les.

·         La Psicologia Prenatal i Perinatal

·         Les memòries de concepció i gestació.

·         Els tipus de naixements I les seves influències.

 

Tema 3. El nen interior, la familia i la infantesa

Tots hem estat nens, les relacions familiars ens han marcat positive I negativament. Comprendre tot això es fonamental per al nostre desenvolupament personal.

·         Les relacions familiars.

·         El nen interior sà i el nen interior ferit.

·         Les relacions amb els germans.

·         La desaprovació parental.

·         El procés del perdó. Les cartes de completació.

 

Tema 4. Autoestima

Aprendre a acceptar-me, estimar-me i aprobar-me tal com sóc em permet ser més jo mateix amb mi i amb els demés.

·         La relació amb un mateix.

·         La baixa autoestima i la sana autoestima.

·         El mereixement.

L´escolta a un mateix, el respecte i l´autovaloració.

 

 

Tema 5. El treball

Millorar la nostra relació amb la nostra vida laboral i professional, una de les àrees a la qual dediquem més temps e les nostres vides.

·         Els programes culturals i les creences sobre el treball.

·         El programes familiars sobre el treball.

·         Canvis de creences i de paradigmes laborals.

·         El model de Treball-Aportació-Realització.

·         Propòsit de Vida i Missió personal.

 

Tema 6. Les relacions de parella

Viure les relacions com un mitjà de creixement les fa vives, dinàmiques i satisfactòries.

·         Influències familiars i patrons repetitius en les relacions de parella.

·         La Mentida Personal en la parella.

·         Autoestima i relacions de parella.

·         Completació d´antigues relacions.

·         Comportaments destructius, boicotejadors i maneig de les crisis.

·         El compromís de parella.

 

Tema 7. Prosperitat i diners

Ser més conscients de com ens relacionem amb el diner. Obrir-nos a més prosperitat. Comprendre les lleis del donar i del rebre.

·         Les creences familiars i culturals sobre el diner.

·         Els pensaments negatius personals.

·         Els diners com a mesura d´intercanvi: Donar i Rebre.

·         Els 4 moviments: Guanyar, Gastar, Estalviar i invertir.

 

Tema 8. La sexualitat

Desmuntar els mites i tabús, dissoldre la culpa inconscient. Obrir-nos a sentir-la plenament i sentir-nos còmodes amb aquesta poderosa energia en les nostres vides.

·         Cula i innocència sexual.

·         Sentir-se bé amb el propi cos.

·         La sanació de traumes sexuals d´infantesa.

·         Amor, auto-respecte, respecte i sexualitat.

 

Tema 9. Completació

Els comiats, els finals, els cicles i els tancaments en les nostres vides. Recollim l´evolució del nostre procés en els 9 mesos.

·         Els finals i les completacions.

·         Sanar relacions i situacions incompletes.

·         La mort en la cultura i la família.

·         La vitalitat conscient i la celebració de la vida.

 

 

Lloc i horaris:

El Programa de Desenvolupament Personal 9 Mesos s´organitza de la següent manera:

·         9 mòduls, que es duen a terme un dissabte al mes

·         Lloc: Mont-Ras – Arcadia

·         Horari: de 9:30 a 20:30 hores.

 

Inversió i pagament:

El pagament es pot realitzar d´un sol cop, amb un 5% de descompte o fraccionat per mensualitats, distribuït de la següent manera:

·         50€ en el moment de la inscripció

·         Nou quotes mensuals de 100€

·         El preu total, si un no s´acull a cap descompte és de 950€

Inclou material.

No assistir a un mòdul del Programa no eximeix el seu pagament. Oferim la recuperació sense cost addicional del mòdul a l´any següent.

 

Titulació:

En finalitzar el curs, es lliurarà el Diploma acreditatiu de AD´s ESCOLA, sempre que s´hagi assistit a un mínim del 90% dels mòduls assistencials i s´hagi efectuat el pagament íntegre del curs.

 

 

Aquest curs dona accés a la Formació en Re-Naixement que permet obtenir el Certificat d´Extensió Universitària; titulació pròpia del Real Centre Universitari Escorial-María Cristina ( 35 ECTS).