CURS 2018-2020

 

                      DIPLOMA UNIVERSITARI EN PEDAGOGIA SISTÈMICA

 

                                    Formació en Pedagogia Sistèmica

 

                        DIPLOMA UNIVERSITARI EN PEDAGOGIA SISTÈMICA

                            Dirigit per la seva creadora, Angélica Olvera;

             Avalat per Hellinger Sciencia México® (Escola de Bert Hellinger a Mèxic);

                                                                                                             Expedit per la Universitat Multicultural del Grup CUDEC®, Mèxic;

                                                       

                                                                                                                                    Únic títol Original a Barcelona i a Girona

 

Aquesta formació constitueix el Bloc 3 (Pràcticum) del Màster de Pedagogia Sistèmica. Pot cursar aïlladament o bé com a part del Màster en Pedagogia Sistèmica que ofereix CUDEC

 

Nivell 1: (1r any) "Fonaments"

6 mòduls mensuals i 1 residencial.

2012 desembre 14 Formació de constel·lacions (7) L'objectiu és adquirir les bases de la Teoria de la Comunicació i de Sistemes i la seva influència en l'Educació, aplicació dels "Ordres de l'Amor" de Bert Hellinger en tots els àmbits, vincles i relacions del sistema educatiu.

S'obtindrà el Certificat de "Formació en Pedagogia Sistèmica Cudec® (Nivell 1)" per la Universitat Multicultural Doctor Emilio Cárdenas de Mèxic Cudec®

 

Nivell 2: (2on any) "Aprofundiment"

Juny 6 mòduls mensuale i 1 residencial.

L'objectiu del segon curs és el desenvolupament d'habilitats i estrat20140413 Taller Constel·lacions 0261egias per a la docència. Al costat l'adquisició i aplicació de les eines i recursos de la Pedagogia

Sistèmica Cudec® en els diferents nivells educatius i intervenció social.

 

 

S'obtindrà el Certificat de "Formació en Pedagogia Sistèmica Cudec® (Nivell 2)" per la Universitat Multicultural Doctor Emilio Cárdenas de Mèxic Cudec®. Només en finalitzar els dos nivells el Cudec® expedirà el títol de "Diploma Universitari en Pedagogia Sistèmica Cudec®" amb la durada de 300 hores

CENTRES ON ES POT CURSAR AQUESTA FORMACIÓ