PRIMER CURS

 MATÈRIES                                                                                                                                

Formació bàsica (troncal)

Anatomia humana I  (7 ECTS) *                                                                                                                   

Fisiologia I  (6 ECTS)                                                                                                                                   

Biologia i microbiologia  (5 ECTS)                                                                                       

Bioquímica aplicada a processos fisiològics   (4 ECTS)                                                                                  

Histologia i embriologia general (2 ECTS)                                                                                                      

Terminologia en ciències de la salut  (2 ECTS)                                                                                              

Determinacions analítiques (interpretació bàsica d’anàlisis clínics, paràmetres bioquímics i  (3 ECTS)  

proves comunes)

Educació per la salut. Prevenció i promoció de la salut (4 ECTS)                                                                  

 

 

 

Matèries específiques

 

Principis i fonaments del criteri naturista (3 ECTS)

 

 

       

Elements naturals (Hidroteràpia; Geoteràpia; Helioteràpia; Climatoteràpia) (7 ECTS)

 

Fitoteràpia I (6ECTS)

 

Nutrició i dietètica I  (4 ECTS)

  

Suplements dietètics (2 ECTS)

 

Antropologia de la salut (2 ECTS)

 

Situacions d’assistència urgent (3 ECTS)

 

Total primer curs ( crèdits): 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON CURS

 MATÈRIES                                                                                                                                 

 

Formació bàsica (troncal)

Anatomia humana II  (7 ECTS)                                                                                                                

Fisiologia II  (6 ECTS)                                                                                                                                    

Biofísica  (4 ECTS)                                                                                                                                         

Psicologia  (4 ECTS)                                                                                                                                       

Propedèutica i semiologia clínica. Patologia I  (6 ECTS)                                                                       

Bioestadística i investigació clínica  (2ECTS)                                                                                           

Matèries específiques

Història clínica en Naturopatia  (4 ECTS)                                                                                           

Avaluació i observació (iridologia, esclerologia, kinesiologia, tacte terapèutic, reflexologia  (5 ECTS)  

i altres tècniques d’avaluació)

Hidrologia mèdica (balneoteràpia, talassoteràpia, medicina estètica)  (6 ECTS)                             

Teràpies físiques I (termoteràpia, hidroteràpia, cinesiteràpia, tècniques manuals de (mobilització i massatge terapèutic, respiració) (6 ECTS)

Fitoteràpia II   (4 ECTS)                                                                                                                                  

 

Teràpia floral (Flores de Bach)  (2 ECTS)                                                                                                     

 

Bioenergètica  (4 ECTS)                                                                                                                              

 

Total segon curs (crèdits): 60


 

 TERCER CURS

MATÈRIES                                                                                                                               

 

Formació bàsica (troncal)

Propedèutica i semiologia clínica. Patologia II  (6 ECTS)                                                                                                                                                                          6

Exploracions complementàries (proves radiològica, altres) (2 ECTS)                                              

Farmacologia I  (4 ECTS)                                                                                                                            

Salut pública i comunitària  (4 ECTS)                                                                                                         

Idiomes: anglès  (2 ECTS)                                                                                                                            

Matèries específiques

Elements naturals II i les seves aplicacions en naturopatia (hidroteràpia, geoteràpia,   (6 ECTS)     6

helioteràpia, climatoteràpia) 

Nutrició i dietètica II (4 ECTS)                                                                                                                        4

Complementació nutricional I   (2 ECTS)                                                                                               2

Pla terapèutic de criteri naturista I  (6 ECTS)                                                                                            6

Pla terapèutic de criteri naturista en embaràs, infància, geriatria i medicina esportiva (6 ECTS)    6

Introducció i fonaments de l’homeopatia  (4 ECTS)                                                                             4

Coneixements introductoris a altres teràpies naturals (Sofrologia; Medicina Ayurvèdica;  (4 ECTS)

Artteràpia; Musicoteràpia; etc.

Teràpies físiques II (termoteràpia, hidroteràpia, cinesiteràpia, tècniques manuals de  (6 ECTS)

mobilització, osteopatia, RPG, massatge terapèutic, respiració)

Naturopatia funcional (oligoteràpia, organoteràpia, sals de Schüsler) (4 ECTS)                               4

Total segon curs (crèdits):  60


 

 

QUART CURS

 

MATÈRIES

 

 

 

 

Formació bàsica (troncal)

 

Propedèutica i semiologia clínica. Patologia III ( 6 ECTS)

 

Farmacologia II (4 ECTS)

 

Tècniques comunicatives (4 ECTS)

 

Idioma: Anglès (2 ECTS)

 

 

Matèries específiques

 

Sessions pràctiques del criteri naturista (8 ECTS)

 

Pla terapèutic del criteri naturista II  (6 ECTS)

 

Complementació nutricional II  (4 ECTS)

 

Homeopatia i aplicacions (4 ECTS)

 

Apiteràpia (2 ECTS)

 

Fonaments i aplicacions de les teràpies fotòniques - cromàtiques (2 ECTS)

 

Història de la medicina (2 ECTS)

 

Ètica, deontologia i legislació (2 ECTS)

 

Prevenció de riscos laborals (2 ECTS)

 

Orientació professional i treball en equips multidisciplinaris (2 ECTS)

 

Tecnologies de la informació i de la comunicació (2 ECTS)

 

Atenció i gestió sanitària (1 ECTS)

 

Humanitats en ciències de la salut (1 ECTS)

 

Treball fi d'estudis (6 ECTS)

 

Total quart curs ( crèdits): 60

*ECTS: crèdits

 

 

 

Plaça Camil Geis i Parragueras, baixos 5

17007 - Girona-

+34 625.16.82.65

info@adsescola.com