HORARIS I INVERSIÓ

  • Grup de matins: tots els dijous  laborables de  10 a 14 h.
  • Cap de setmana. Un cap de setmana al mes: Dissabte de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.  /  Diumenge de 10 a 14 h.

 

DURADA:

Aquesta formació consta de 4 cursos lectius imprescindibles per obtenir la titulació de Titulat Superior en Teràpies Naturals: Naturopatia, expedida pel Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, centre univesritari adscrit a la Universidad Complutense de Madrid.

 

 

Cada curs acadèmic està distribuit en 60 crèdits ( EFCTS- "European Credit Transfer System") seguint el pla Bologna establert l´any 1999. La titulació dels dos primers cursos (120 ECTS) permet accedir a la Titulació d´Assessor Tècnic en Naturopatia, tambè expedida pel RCU.

 

COST:

Matrícula: 100e. Sols el primer any.

10 mensualitats (primer curso) de 180e

10 mensualitats (segon curso) de 180e

10 mensualitats (tercer curs) de 180e

10 mensualitats (quart curs) de 180e

Les tases d´examen per a obtenir la titulació de Titulat Superior en Teràpies Naturals: Naturopatia, expedida pel Real Centro Universitario Escorial-María Crsitina, no estan incloses en les mensaulitats, sinó que seran seran abonades a part al Real Centro Universitario.

 

 

Plaça Camil Geis i Parragueras, baixos 5

17007 - Girona-

+34 625.16.82.65

info@adsescola.com