TEMARI

 

INTRODUCCIÓ A LES CONSTEL·LACIONS I ELS ORDRES DE L’AMOR EN ELS SEUS DIFERENTS ÀMBITS

Introducció a les constel·lacions.

• Història i evolució de les Constel·lacions familiars i de la filosofia de Bert Hellinger.

• Bert Hellinger.

• La mirada sistèmica i fenomenològica.

• Introducció a la teràpia i la psicologia sistèmica.

• La teoria de sistemes i el pensament sistèmic.

• El sentit de l’equilibri en sistemes familiars.

• Constel·lacions familiars, un enfocament centrat en la solució.

• Els diferents tipus de constel·lacions: clàssiques, de l’ànima, de l’esperit.

- Característiques i manera d’actuar en els diferents tipus de constel·lacions.

- Què ens poden aportar.

- Quan i com aplicar-les.

 

Els Ordres de l’Amor.

• El vincle.

- La vinculació.

- Diferencia entre vincle i relació.

- Elements que creen vincle.

- Diferencies entre Consciència familiar, consciència personal i consciència de grup.

• Jerarquia familiar.

 - Prioritat dels anteriors.

 - Alteracions de l’ordre.

• Donar i prendre.

 - Desequilibris en donar i prendre.

 - No prendre per arrogància.

 - Negar-se a prendre per cost excessiu.

 - Donar en lloc de prendre.

 - La compensació positiva i la negativa.

 

La família d’origen.

• Trobant l’Amor en les teves arrels.

• Relacions entre pares i fills.

• L’amor interromput.

• Relacions, vinculació i pertinència en els sistemes.

• La xarxa familiar.

 - Components, jerarquia i ordre.

 - Possibles trastorns en la xarxa familiar.

• Els germans.

 - La relació entre germans.

 - El bessó solitari.

 - Els germans no nascuts.

• La lleialtat dels fills cap als pares.

• Amor cec i amor esclarit.

 - Fidelitats familiars.

 - La parentificació.

 - La identificació.

 - Jo et segueixo.

 - Ho faig per tu.

 - Millor jo que tu.

• La repetició de dinàmiques entre generacions.

• Triangulació, parentificació i sacrificis.

• Les lleialtats visibles i invisibles, les implicacions sistèmiques i possibles solucions.

• L’amor infantil.

• Morts o persones oblidades.

• Treball personal amb la nostra família d’origen.

 

El moviment amorós interromput i La confiança en la vida.

• Com, quan i per què es produeix el moviment interromput.

• Constel·lar el naixement.

• La confiança en la vida i L’assentiment.

• El moviment cap a la vida.

• El que dóna força. El que treu força.

 

Els Ordres de l’Amor en les relacions de parella.

• El vincle en la relació de parella.

• La relació entre home i dona. Masculinitat i feminitat.

• Com ens fem homes i dones.

• Ser adults en la relació de parella.

• La jerarquia i l’equilibri entre el fet de donar i prendre en la relació de parella.

• Les limitacions i possibilitats en una relació.

• El que uneix i el que separa a la parella.

• Dinàmiques en la relació de parella: gelosia, pors, vergonya, culpa, relacions de tres, infidelitat, maltractaments…

• Els diferents estats d’una relació.

• La llibertat i el compromís.

• La parella i la unió de destins.

• El poder del vincle sexual.

• Mètodes anticonceptius.

• Nous models de família.

• La solteria. La solitud.

• Renunciar a tenir fills.

• Tenir moltes parelles.

• L’amor als fills passa per l’amor al cònjuge.

• Dinàmiques en separacions, divorcis i parelles anteriors.

 

Aconseguir l’èxit i diners a la vida.

• La prosperitat i la llei de l’atracció.

• Els diners i l’èxit en la vida i en els negocis.

• Els ordres i les lleialtats de l’abundància i dels diners.

• Dinàmiques que ens impedeixen l’èxit i la prosperitat.

• Donar-se permís per tenir prosperitat.

• Sanar la relació amb l’entorn.

• Alliberar-se de creences que condueixen al fracàs.

• Equilibrar el fet de donar i rebre.

• La creativitat, l’èxit i els diners.

• Millorar la nostra relació amb els diners.

• La felicitat i l’assentiment.

 

Els Ordres de l’Amor en les malalties físiques.

• Les malalties físiques.

• Salut i malaltia.

 - L’amor que emmalalteix. L’amor que sana.

 - La salut i la malaltia.

 - Dinàmiques sistèmiques.

 - Dinàmiques familiars que porten a la malaltia o al patiment.

 - La malaltia com a missatge. La intenció positiva de la malaltia.

 - La malaltia com destí lliurement escollit.

• Malalties i les seves possibles causes sistèmiques.

• Les cures assistencials i pal·liatives.

• Plans d’actuació de la medicina convencional, la medicina natural i les teràpies alternatives.

• Els límits del mètode.

• El sobrepès i els seus motius sistèmics.

• La sanció del cos, la ment i l’ànima.

 

Els Ordres de l’Amor en les malalties psíquiques.

• Psicopatologia.

• Les malalties psíquiques.

• Addicció: alcoholisme, drogaddicció.

• L’anorèxia i la bulímia.

• Diferenciar on una constel·lació pot ajudar o no.

 

Els Ordres de l’Ajuda.

• Els ordres de l’ajuda.

• L’ajuda madura.

• El lloc de qui ajuda.

• La sintonia amb el propi sistema.

• L’empatia sistèmica de l’ajudador.

• Reconèixer els prejudicis i preconceptes.

• La necessitat d’ajudar.

• Des d’on ajudar.

• L’actitud i l’escolta terapèutica.

 - Contraindicacions i trastorns.

 - ¿Què ajuda?

• El que dóna força. El que treu força.

 

La consciència, l’ànima, el vincle i la culpa.

• Què entenem per consciència i ànima en les constel·lacions

• Consciència personal, consciència col·lectiva i consciència espiritual.

• Els límits de la consciència.

• L’Ànima i els camps sistèmics.

• L’ànima familiar, la gran ànima i l’esperit.

• Diferents formes d’experimentar la culpa i la innocència.

• La diferència entre culpa i sentiments de culpabilitat.

• Compensació, Recompensa, Amor cec.

• El vincle i la relació.

• L’Ego, la Consciència i l’Ànima.

 

Els Ordres de l’Amor en situacions difícils.

• La cura dels pares i ancians.

• Homosexualitat i bisexualitat.

• Secrets familiars i personals.

• Les herències.

• Treball social, intervenció en famílies amb problemes.

• Emigració, immigració i inclusió social.

• Ludopaties, addiccions.

• L’incest, l’abús i la violència.

• Violació o abusos sexuals.

 - Els fills d’una violació.

• Culpa, innocència, expiació i venjança.

• Guerres.

• Perpetradores i víctimes.

 - La dinàmica entre el perpetrador i les víctimes en les famílies.

 - La relació entre els mots i els vius.

 

SER CONSTEL·LADOR

L’actitud del constel·lador: El centre vuit.

• Ser constel·lador. Actitud personal com a constel·lador. Característiques.

 - El no jutjar i obrir-se al que és.

 - Parar la ment per poder escoltar. La quietud interior. El silenci. Respiració conscient i meditació. La pràctica de la respiració conscient com un primer pas per arribar a la meditació.

 - Actitud d’acceptació i assentiment front a la vida, els diferents destins i les coses tal com son.

 - La responsabilitat.

 - L’actitud amorosa.

• Percepció, sintonia i ressonància.

• L’observació oberta i centrada.

• L’acceptació. La rendició. L’observació pura.

• Habitar el cos per poder ressonar.

• El contacte i extern.

• Els moviments interns i les seves manifestacions.

• El moviment de la vida.

• Seguir la intuïció.

• Treball amb la respiració.

• Treball amb moviment corporal espontani.

 

El contacte amb el client.

• Diferents tipus de persones com a clients i com a terapeuta.

• El treball amb la imatge interior del client.

• Sintonia i contacte. L’escolta activa. Pràctiques perceptives.

• La comunicació segons Virginia Satir.

• Teoria de la comunicació, el llenguatge verbal i no verbal.

 - Elements bàsics de la comunicació.

 - Canals del llenguatge: Visual, auditiu o kinestésic.

 - Els ritus del llenguatge.

• Recursos de la PNL aplicats a les constel·lacions.

 - El meta-modelo.

 - Els moviments oculars.

 - Nivells neurològics.

 - Meta-preguntes.

 - El mapa no és el territori.

 - Les àncores.

 

La relació terapèutica, els diferents tipus de sentiments i la transferència.

• Diferents tipus de sentiments.

 - Primaris.

 - Secundaris.

 - Adoptats.

• Els meta-sentiments.

• Diferents tipus d’ira. Odi transferit.

• L’actitud terapèutica.

• Física relativista per la relació terapèutica.

• Jocs manipulatius.

• Desitjos i pors del terapeuta.

• La transferència, la doble transferència i la contra-transferència

• Diferencia entre empatia i compassió.

 

Passos per dur a terme una constel·lació.

• Introducció al procés d’una constel·lació.

• Identificar les etapes del procés.

• L’entrevista.

 - Centrar el tema.

 - Els objectius i les expectatives del client.

 - Fets concrets de la família.

 - La demanda.

 - Les preguntes.

• Configuració inicial.

• La constel·lació pas a pas.

• Lectura de les imatges de la constel·lació.

• L’observació. La percepció. La intuïció.

• El treball amb la hipòtesi.

• Mantenir la claredat en la constel·lació.

• Els representants, el camp i la constel·lació.

• Les dinàmiques implícites i explícites.

• Temps, pes i funció.

• Frases sanadores.

• La imatge de solució.

• Treballs o deures per a després de la constel·lació.

• Mantenir la claredat en la constel·lació.

 

Constel·lacions pas a pas

• La Veu en off del constel·lador està activa explicant el por què de cada moviment.

• Possibles acciones davant de cada situació.

• Localitzar els desordres sistèmics.

• Diferents situacions i els seus possibles orígens i solucions.

• Aprendre a interactuar amb el camp.

• Ampliació de la mirada.

• Diferents possibilitats en una mateixa constel·lació.

• Assaig i error.

• Quins personatges treure en cada constel·lació.

 

FONAMENTS CIENTÍFICS 

Fonaments científics: Física quàntica i camps morfogenètics.

• Física quàntica, història i procés.

• Conceptes bàsics.

• Por què funcionen les constel·lacions.

• Teoria Holònica i Teoria del camp mòrfic.

• Els camps morfogenètics de Rupert Sheldrake.

• Física quàntica, dimensionalitat i multidimensionalitat.

• Cosmos, biologia i evolució.

• Les neurones mirall.

• La funció de la consciència.

• Els Nivells Superiors de Consciència.

• El camp energètic universal.

• El cos energètic.

• El temps i l’espai.

 

L’ÉSSER HUMÀ

El conscient, l’inconscient i l’ombra.

• La conducta humana.

• Teoria del cicle vital individual i familiar.

 - Relació entre la psicologia transpersonal i la sistèmica.

 - Formació del jo idea i el jo ideal (subconscient).

• El Desenvolupament humà: Prenatal / Infància i infantesa / Adolescència / Joventut i adultesa / Senectut.

• Teories de Freud, Jung i Perls.

• La teràpia Primal.

• La memòria corporal: bioenergètica.

• La neura.

• El treball de Virginia Satir i Gregory Bateson.

• El que sana de la teràpia.

• L’autoregulació organísmica.

• El cicle de la satisfacció de les necessitats.

 - Recursos de la Gestalt aplicats a les constel·lacions Organísmiques.

 - El cicle de la satisfacció de les necessitat.

 - L’autoregulació organísmica.

 - La relació terapèutica.

• Inconscient, Inconscient personal i inconscient col·lectiu.

• L’ombra. L’ombra d’un mateix.

• La importància del cos i la memòria corporal.

 

Els 10 colors del talent

• Obrir el camp.

• Dinàmiques relacionals.

• Colors i Personalitat

• Evolució i creixement a través dels colors

• Implicacions sistèmiques i conductuals.

• Aplicacions dels 10 colors del talent en sessió individual i grupal.

 

Nen interior.

• Treballar amb el nen interior.

• Conèixer al nostre nen intern: Saber què necessita i donar-li un lloc.

• Sanar el nostre nen intern.

• Fer-nos adults.

• El nen interior ferit i la força de la seva recuperació.

• Educar al nostra nen interior.

• Agafar la responsabilitat de la nostra vida.

 

Constel·lacions intra-psíquiques.

• Com ens relacionem dintre de nosaltres mateixos.

• Com es relacionen els nostres diferents jos.

• Parts excloses.

• Partes protectores.

• El self.

• La nostra ment.

 

El trauma.

• Treball amb el trauma.

• Reconèixer persones traumatitzades.

• Com tractar traumes en Constel·lacions Familiars.

• La fragmentació de la persona traumatitzada: la part supervivent, la part traumatitzada i la part sana.

• Els diferents tipus de trauma.

 - Trauma de pèrdua.

 - Trauma de perill de mort.

 - Trauma acumulatiu.

• Com manejar traumes en Constel·lacions Familiars.

• Trauma propi, trauma sistèmic.

• Trastorn d’estrès posttraumàtic.

• El trauma acumulatiu.

 

La relació entre Pares i fills.

• Diferents tipus de famílies.

• Els diferents tipus de mare i pare.

• Arquetips.

• Intervenció amb parelles, famílies i nous models familiars.

• Inseminació artificial, fecundació assistida, donació d’òvuls o esperma.

• Adopció.

 - Dinàmiques d’abandó.

 - Adopcions il·legals o nens robats.

 - Pares desconeguts.

 - La ira i la ràbia a les constel·lacions de persones adoptades.

• Els nens il·legítims.

• Fills morts.

• Avortaments espontanis i induïts.

 

El Guió Natal.

• El guió natal com a origen de la personalitat adulta.

• Un recorregut conscient per les etapes primàries de la vida.

• Anàlisis de les etapes de concepció, gestació i naixement.

• Buscar les claus que van originar la nostra personalitat.

• Com afecta: la vida intrauterina, el moment del part i els primers anys de criança a la nostra vida.

• Incrementar la tolerància i el respecta cap a la vida en totes les seves dimensions.

• Presa de consciència dels aspectes pertorbadors del guió natal.

• Com usar les constel·lacions per desbloquejar, desfer nusos i deixar anar els patrons que condicionen la nostra vida.

 

El bessó solitari.

• Embarassos de bessons.

• La pèrdua d’un bessó.

• Traumes intrauterins.

• Els símptomes en el nostra dia a dia.

• Reconèixer el bessó.

• El procés de sanació.

• El camí cap a la integració.

• Deixar de projectar el bessó.

• El comiat i el dol.

 

Les nostres creences i la missió a la vida.

• Què ens ve donat de la nostra família.

• Què volem nosaltres.

• Què ens és permès per el nostre sistema i què no.

• Anar més enllà de les limitacions del nostre sistema familiar.

• Què ens fa sentir realitzats i feliços.

 

El dol i la mort.

• Processos del dol.

• Dol congelat i dol amb amor.

• El treball amb la mort en constel·lacions.

 - La sintonia amb la mort.

 - La mort com a part de la vida.

 - La mort com consellera.

 - Quan algú mira a la mort en lloc de la vida.

 - Respectar el destí de cada persona.

 - Relacionar-se amb clientes terminals. ¿Quina ha de ser l’actitud del terapeuta? / Mirar a la mort cara a cara. / Temes pendents abans de morir.

• La Mort i la Vida es donen la mà en una dansa en què es confonen com si fossin part de la mateixa cosa.

 

LES NOVES CONSTEL·LACIONS

El treball amb el camp i les constel·lacions de l’esperit.

• L’evolució de les constel·lacions familiars i cap a on es dirigeixen.

• Les noves constel·lacions com filosofia aplicada.

• El centre vuit. El no fer. La no intenció.

• Retirar-se de qualsevol intenció i entregar els moviments a l’esperit.

• Transcendir la dualitat.

• Com rebre la informació i interpretar-la.

• Dialogar amb el camp.

• Dialogar amb l’inconscient del client.

• Com interpretar cada moviment, gest i sensació corporal.

• Els significats corporals.

• Estar al servei de l’esperit.

• El mètode de treball amb les noves constel·lacions.

• Canvi de personatges en els representants.

• Els personatges sense nom ni època.

• Treballar des de la globalitat.

 

L’Espiritualitat en les noves constel·lacions.

• El jo individual. El jo superior i els jos multidimensionals.

• Escollir a la família.

• La reencarnació i l’encarnació. (vides anteriors).

• Registres akashics.

• Karma, Dharma i destí.

• Missió de vida, missió de l’ànima.

• La família d’origen, les famílies d’ànimes i les famílies còsmiques

• Contractes d’ànima.

• Ànimes perdudes, atrapades i clonades. Reunificació en la presencia.

• Les dimensions espirituals des de la comprensió humana.

 

Les noves Constel·lacions: multidimensionals, medials

• Les constel·lacions multidimensionals.

• Les constel·lacions medials.

• L’univers multidimensional.

• Les diferents dimensions.

• Passat, pressent i futur.

• Realitats paral·leles.

 

Les visualitzacions i els contes en les constel·lacions de l’esperit.

• Els contes com mètode per arribar a la comprensió.

 - Tècniques i recursos.

• Les meditacions com mètode per fer arribar la constel·lació a tots els assistents.

 - Tècniques i recursos.

• L’ús de la meditació, els contes, metàfores i les visualitzacions per connectar-nos amb la força de la vida.

• El llenguatge de la hipnosi Ericksoniana.

• Recursos de la PNL aplicats a les constel·lacions.

 

ESPECIALITATS EN CONSTEL·LACIONS

El genograma i la metagenealogia.

• La mirada trans-generacional

• Com fer l’arbre genealògic.

• Dades que són importants.

• Com interpretar el genograma.

• Aplicacions pràctiques de la Psicogenealogia.

• Començar el treball d’investigació del genograma d’un mateix.

 - Quina és la meva funció sistèmica en la família.

 - Trobar la trampa personal, què et projecta el teu Arbre Genealògic.

 - Identificar la teva herència Psicogenealògica.

 - Prendre consciència dels Nusos que et bloquegen.

• La síndrome de l’aniversari.

• La importància del nostre nom.

 - ¿Què diu el meu nom sobre mi i sobre la meva família?

 - El nom com a càrrega o recurs.

 

Les constel·lacions en consulta individual.

• Semblances i diferencies entre constel·lacions en grup i constel·lacions en sessió individual.

• L’eina dels ninos: utilitats tècniques relacionades.

• L’eina de les àncores: els diferents nivells de percepció.

• Altres suports per a les constel·lacions individuals.

• Avantatges i limitacions de l’aplicació individual.

• La utilitat del genograma en la sessió individual.

• Diferents usos de les visualitzacions en sessió individual.

• Repàs de dinàmica en constel·lacions.

 

Les constel·lacions estructurals.

• Diferents tipus de constel·lacions estructurals.

• Treballar amb les parts d’un mateix

• Treballar amb les diferents edats.

• Quan i com utilitzar-les.

• Moviments breus.

• Tretalema.

• La línia del temps.

• Recuperar parts de l’Ànima.

 

Les constel·lacions regressives.

• Tècnica bàsica de regressió i les seves variants.

 - Portar a un representant a una altra vida.

 - Segons representants per una altra vida.

• Traumes en vides anteriors.

• Pactes, promeses, juraments, malediccions i postulats que es porten a vides següents.

• La dimensió sense temps de l’ànima i implicacions terapèutiques.

• L’experiència de la mort i l’espai entre vides.

• La vida abans de néixer: concepció, vida fetal i naixement.

• Fragmentació i recuperació de l’ànima.

 

Les Constel·lacions i els animals.

• Constel·lar a les mascotes.

• El perquè de certs comportaments dels animals que conviuen amb nosaltres.

• Quin lloc ocupen els animals en el nostre sistema familiar.

• Els animals com representants.

 

Constel·lacions xamàniques

• Constel·lacions i xamanisme europeu.

 - Concepte de xamanisme.

 - El xaman.

 - El Gran Esperit.

 - Els arquetips d’home i dona.

 - Les direccions de la vida.

 - Els ancestres.

 - L’ànima múltiple. Parts de l’ànima. La seva unió i desunió.

 - Les plantes medicinals.

 - L’Animal Nagual.

 - Son i somni.

 - L’Intent i el Poder personal.

 - El moviment del punt d’ancoratge.

 - La Naturalesa com aliat.

• L’ús d’eines xamàniques en les constel·lacions.

 - Treballar amb Cristalls, Quars i altres pedres.

 - Tambors i sonalls.

 - Els rituals.

 - Recuperar les partes perdudes de l’ànima.

 - Connectar amb les arrels ancestrals.

 - La Roda de la medicina.

• Recuperar les parts extraviades de l’ànima.

• Trobant l’Amor en les teves arrels.

• Reconèixer i acceptar a tots els nostres avantpassats.

• Les danses ancestrals.

• La invocació.

• Reconeixement de sensacions, emocions i pensaments importants en el nostre llinatge ancestral.

 

Constel·lar els somnis.

• Què és i fases del somni.

• Funcions del somni. C.G. Jung.

• El procés d’individuació.

• El mite. Funcions i anàlisis.

• Son i somni

• Somnis en teràpia sistèmica i constel·lacions.

• Elements i coneixements necessaris per a la interpretació dels símbols en els somnis.

• Els somnis i els seus missatges.

 

Les constel·lacions en l’educació i en els centres educatius.

• Problemes de conducta i dificultats d’aprenentatge.

 - Cap a on mira l’alumne.

 - Les prioritats en la vida i en l’ànima de l’alumne.

 - No deixar-nos arrossegar per les aparences.

 - Possibles causes de certs comportaments.

 - Fidelitats familiars.

• Enfocament sistèmic de l’educació.

• Assessorament a col·legis i centres educatius.

 - Els Ordres de l’Amor en els centres educatius.

 - Afavorir el sentiment de pertinença en els grups des dels companys de treball, alumnes i pares.

 - El lloc i l’ordre de cadascú.

 - Mètodes d’intervenció.

 - Quan el que és personal i el professional es barregen.

• Assessorament a pares i educadors.

 

Els Ordres de l’amor a les empreses i l’assessorament basat en les constel·lacions.

• Què són les constel·lacions organitzacionals.

• La visió sistèmica de les organitzacionals i les empreses.

• Constel·lacions laborals.

• Constel·lacions organitzacionals.

• Constel·lacions en empreses familiars.

• Constel·lacions de grans empreses.

• Les empreses tenen molts sistemes.

• Funcions possibles de les constel·lacions organitzacionals en empreses.

• Ordres i principis.

• Quan el que és personal i professional es barregen.

• Frases tipus per dinàmiques en constel·lacions organitzacionals.

• Assessorament a empreses.

• Coaching sistèmic.

• Eines per treballar amb el client.

• Lideratge i direcció sistèmics.

• Anàlisis de problemes i presa de decisions aplicant les lleis sistèmiques.

• Desenvolupar les habilitats de comunicació sistèmica.

• La cultura de l’empresa.

 

PRÀCTIQUES

• Pràctiques de teràpia individual amb ninos i plantilles.

• Pràctiques supervisades en grup.

• Pràctiques amb clients convidats.

• Supervisió de casos.

Plaça Camil Geis i Parragueras, baixos 5

17007 - Girona-

+34 625.16.82.65

info@adsescola.com