Aquesta formació consta de 4 cursos lectius imprescindibles per obtenir la titulació de Titulat Superior en Teràpies Naturals: Naturopatia, expedida pel Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, centre univesritari adscrit a la Universidad Complutense de Madrid.

 

Cada curs acadèmic està distribuit en 60 crèdits ( EFCTS- "European Credit Transfer System") seguint el pla Bologna establert l´any 1999. La titulació dels dos primers cursos (120 ECTS) permet accedir a la Titulació d´Assessor Tècnic en Naturopatia, tambè expedida pel RCU.

 

Per cursar aquesta formació es requereix un nivell de batxillerat o equivalent, o titulació correspondent a cicle formatiu superior per tal que sigui reconegut de forma oficial pel Real Centro Universitario Escorial-María Cristina- Programa Philippus.